AZ Allianz GI Clean Planet

  • Fonds voor internationale aandelen uit het thema "schone planeet"

Groene groei

De wereld van vandaag staat in het teken van aanhoudende bevolkingsgroei, digitalisering, de zoektocht naar rendement en – last but not least – de toenemende schaarste van de factor "milieu", met de klimaatverandering en de vernietiging van ecosystemen als prominentste voorbeelden. Wereldwijd worden er steeds daadkrachtiger stappen naar duurzame economische groei gezet, wat deze ontwikkelingen alleen maar versterkt. Groene groei betekent echter wat anders dan vroeger – en hij zal vol intelligente oplossingen zitten – van logistiek tot landbouw. Digitalisering en artificiële intelligentie zullen deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven. Lees meer over Groene Groei en de kansen die hij biedt.

Interview

Commentaar op de actuele situatie

Allianz Clean Planet noteerde in december 2022 een rendement van -7,4%* (in EUR, vóór aftrek van kosten), terwijl de MSCI AC World-index -7,3% rendeerde. Het thema schone energie versloeg opnieuw de bredere markt en dat uit zich ook in de posities die...

Allianz Clean Planet noteerde in december 2022 een rendement van -7,4%* (in EUR, vóór aftrek van kosten), terwijl de MSCI AC World-index -7,3% rendeerde. Het thema schone energie versloeg opnieuw de bredere markt en dat uit zich ook in de posities die in december de grootste bijdrage leverden. Twee zwaargewichten in de index, Apple en Tesla, staken er in dat opzicht bovenuit – dat het fonds er niet in belegd was, was gunstig voor het relatieve rendement toen zij lager koersten. Van de aandelen die het fonds wel in portefeuille heeft, leverde windturbinebouwer Vestas opnieuw de grootste bijdrage dankzij een eind 2022 goed gevuld orderboekje. Op de tweede plaats staat koperproducent Antofagasta, die profiteerde van het verbeterde sentiment bij koper, een essentieel metaal voor de elektrificatie. Het aandeel kreeg ook steun van enthousiasme over de heropening van de Chinese economie. Tot slot leverde ook Umicore een positieve bijdrage. De recyclingspecialist sloot een joint venture met VW voor de levering van batterijgrondstoffen. Albemarle drukte het resultaat daarentegen het meest – het aandeel verzwakte doordat de lithiumprijs inzakte. ON Semiconductor viel terug door toenemende terughoudendheid tegenover de wereldwijde halfgeleidercyclus. Tot slot vermelden we nog Advanced Drainage, dat opnieuw achterbleef doordat veel vraag is uitgesteld door orkaan Ian, terwijl de verwachting is dat de grondstoffenkosten zullen stijgen.

Meer tonen Minder tonen

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van het fonds en en informatie over de beoogde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Activaklassen

Op 31/12/2022

Impact doelen niveau 2

Op 31/12/2022

Swipe to view more

Verdeling in beleggingsthema's en SDG's

Op 31/12/2022

Beleggingsthema's
Aandeel van het Fonds (in %)
Voedselzekerheid
6,88%
Duurzame gezondheidsevolutie
6,78%
Schone lucht / Energietransitie
36,85%
Schoon land / Circulaire economie
25,64%
Schoon Water
23,84%
AZ Allianz GI Global Water

Verslag voor AZ Allianz GI Clean Planet

VERSLAG

AZ Allianz GI Clean Planet belegt in bedrijven die helpen het milieu en mensen te beschermen met oplossingen die de duurzaamheid van de economie én de welvaart van de bevolking ten goede komen. De strategie is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (de Sustainable Development Goals of SDG's) gerelateerd aan milieu en maatschappij, en streeft ernaar aandeelhouder te zijn van bedrijven die bijdragen aan de verwezenlijking daarvan.

Het fonds richt zijn pijlen op bedrijven die met hun producten en diensten een schonere en duurzamere planeet mogelijk maken door korte- en langetermijnuitdagingen aan te pakken rondom de domeinen Schoon Land, Schone Lucht en Schoon Water. Allianz Clean Planet in kaart welke bedrijven met hun producten of diensten bijdragen een circulaire economie, groene ecosystemen, klimaatadaptatie en de transitie naar schone energie, en efficiënte toegang tot schoon water.

Crops

Schoon Land / Circulaire Economie

Beleggen in schoon land richt zich op afvalbeheer, afvalpreventie en afvalbeperking – die domeinen zijn cruciaal voor het opbouwen van een circulaire economie en duurzame gemeenschappen.

Meer dan ooit moeten we dringend werk maken van een circulaire economie.

Om slimme steden en duurzame gemeenschappen te bouwen, zullen we de ontginning van schaarse grondstoffen moeten beperken, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en bronnen moeten stimuleren en afval zoveel mogelijk te reduceren door slim te ontwerpen. Een toenemend bewustzijn in combinatie met negatieve beeldvorming over plasticafval heeft bijvoorbeeld geleid tot nieuwe regelgeving en toezeggingen van bedrijven, en ook voor beleggers aantrekkelijke kansen doen ontstaan. Die kansen zijn onder meer te vinden in recyclage, duurzame verpakkingen, milieutechnologieën, duurzame landbouw, efficiënte gebouwen en groene infrastructuur.

Crops

Schone Lucht / Energietransitie

Energietransitie is momenteel misschien wel het urgentste thema ter wereld, waar dringend werk van moet worden gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen en de opwarming van de aarde zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Klimaatverandering is niet louter een probleem voor het milieu, maar brengt ook torenhoge maatschappelijke kosten met zich mee. Extreem weer blijft vandaag wereldwijd het voornaamste risico, dat door de klimaatverandering exponentieel toeneemt.

De energietransitie en het terugdringen van vervuiling bieden beleggingskansen in energieproductie en hernieuwbare energie-oplossingen zoals zonne- en windenergie, oplossingen aan verbruikszijde zoals elektrische voertuigen en automatisering in de industrie, en oplossingen voor energieopslag zoals lithium-ion-accu's en waterstoftechnologie.

Crops

Schoon Water

Er is tegenwoordig dringend nood aan investeringen in mondiale waterinfrastructuur. Dit biedt kansen om te beleggen in de reparatie en vervanging van infrastructuur in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden, en in de ontwikkeling van alternatieve oplossingen voor waterbesparing, -zuivering en -bevoorrading. Om de waterreserves te beschermen en in stand te houden, zijn doorheen de hele waardeketen oplossingen voor kwaliteitsbewaking en waterzuivering nodig. Bovendien is er dringend behoefte aan kwaliteitsanalysesystemen en zuiveringstechnologie om de waterkwaliteit te verbeteren en hergebruik van water mogelijk te maken.

Top Holdings

Op 31/12/2022

DEERE & CO
3,66%
WASTE MANAGEMENT INC
3,51%
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO
2,83%
XYLEM INC
2,75%
UMICORE
2,50%
ALBEMARLE CORP
2,47%
AIR LIQUIDE SA
2,47%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
2,44%
VEOLIA ENVIRONNEMENT
2,42%
ON SEMICONDUCTOR
2,30%

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!