AZ Allianz GI Clean Planet

  • Fonds voor internationale aandelen uit het thema "schone planeet"

Groene groei

De wereld van vandaag staat in het teken van aanhoudende bevolkingsgroei, digitalisering, de zoektocht naar rendement en – last but not least – de toenemende schaarste van de factor "milieu", met de klimaatverandering en de vernietiging van ecosystemen als prominentste voorbeelden. Wereldwijd worden er steeds daadkrachtiger stappen naar duurzame economische groei gezet, wat deze ontwikkelingen alleen maar versterkt. Groene groei betekent echter wat anders dan vroeger – en hij zal vol intelligente oplossingen zitten – van logistiek tot landbouw. Digitalisering en artificiële intelligentie zullen deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven. Lees meer over Groene Groei en de kansen die hij biedt.

Interview

Commentaar op de actuele situatie

Allianz Clean Planet sloot augustus af met een rendement van -1,8%, terwijl de MSCI AC World over dezelfde periode -2,3% noteerde. Het thema energietransitie viel terug na de sterke winst in juli dankzij de Amerikaanse Inflation Reduction Act en bleef...

Allianz Clean Planet sloot augustus af met een rendement van -1,8%, terwijl de MSCI AC World over dezelfde periode -2,3% noteerde. Het thema energietransitie viel terug na de sterke winst in juli dankzij de Amerikaanse Inflation Reduction Act en bleef wat achter bij de rest van de markt. De positie die het rendement het meest drukte was dan ook SolarEdge, een fabrikant van omvormers voor zonnepanelen die het in juli heel goed had gedaan en in augustus stagneerde. Itron maakte teleurstellende resultaten bekend. De producent van slimme meters kan zijn goed gevulde orderboekje niet afwerken door problemen in de toeleveringsketen. Daarnaast leed Owens Corning onder zwakke cijfers over de woningverkoop – beleggers vreesden namelijk voor een afkoeling van de vastgoedmarkt door de hogere hypotheekrente. De grootste positieve bijdrage aan het relatieve rendement kwam van Plug Power. Amazon koos het waterstofbedrijf uit om vanaf 2025 te starten met het koolstofvrij maken van zijn activiteiten. First Solar koerste flink hoger toen meer details over de Inflation Reduction Act bekend raakten en bleek dat het aandeel steun zal blijven krijgen, aangezien de Amerikaanse overheid vastberaden lijkt de Amerikaanse zonnepanelensector op de een of andere manier te subsidiëren. Advanced Drainage Systems steeg doordat verschillende effectenmakelaars het aandeel begonnen te volgen, waarna de koers een nieuw hoogtepunt bereikte.

Meer tonen Minder tonen

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van het fonds en en informatie over de beoogde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Activaklassen

Op 31/08/2022

Impact doelen niveau 2

Op 31/08/2022

Swipe to view more

Verdeling in beleggingsthema's en SDG's

Op 31/08/2022

Beleggingsthema's
Aandeel van het Fonds (in %)
Duurzame gezondheidsevolutie
6,21%
Voedselzekerheid
5,52%
Schone lucht / Energietransitie
38,50%
Schoon land / Circulaire economie
25,98%
Schoon Water
23,79%
AZ Allianz GI Global Water

Verslag voor AZ Allianz GI Clean Planet

VERSLAG

AZ Allianz GI Clean Planet belegt in bedrijven die helpen het milieu en mensen te beschermen met oplossingen die de duurzaamheid van de economie én de welvaart van de bevolking ten goede komen. De strategie is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (de Sustainable Development Goals of SDG's) gerelateerd aan milieu en maatschappij, en streeft ernaar aandeelhouder te zijn van bedrijven die bijdragen aan de verwezenlijking daarvan.

Het fonds richt zijn pijlen op bedrijven die met hun producten en diensten een schonere en duurzamere planeet mogelijk maken door korte- en langetermijnuitdagingen aan te pakken rondom de domeinen Schoon Land, Schone Lucht en Schoon Water. Allianz Clean Planet in kaart welke bedrijven met hun producten of diensten bijdragen een circulaire economie, groene ecosystemen, klimaatadaptatie en de transitie naar schone energie, en efficiënte toegang tot schoon water.

Crops

Schoon Land / Circulaire Economie

Beleggen in schoon land richt zich op afvalbeheer, afvalpreventie en afvalbeperking – die domeinen zijn cruciaal voor het opbouwen van een circulaire economie en duurzame gemeenschappen.

Meer dan ooit moeten we dringend werk maken van een circulaire economie.

Om slimme steden en duurzame gemeenschappen te bouwen, zullen we de ontginning van schaarse grondstoffen moeten beperken, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en bronnen moeten stimuleren en afval zoveel mogelijk te reduceren door slim te ontwerpen. Een toenemend bewustzijn in combinatie met negatieve beeldvorming over plasticafval heeft bijvoorbeeld geleid tot nieuwe regelgeving en toezeggingen van bedrijven, en ook voor beleggers aantrekkelijke kansen doen ontstaan. Die kansen zijn onder meer te vinden in recyclage, duurzame verpakkingen, milieutechnologieën, duurzame landbouw, efficiënte gebouwen en groene infrastructuur.

Crops

Schone Lucht / Energietransitie

Energietransitie is momenteel misschien wel het urgentste thema ter wereld, waar dringend werk van moet worden gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen en de opwarming van de aarde zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Klimaatverandering is niet louter een probleem voor het milieu, maar brengt ook torenhoge maatschappelijke kosten met zich mee. Extreem weer blijft vandaag wereldwijd het voornaamste risico, dat door de klimaatverandering exponentieel toeneemt.

De energietransitie en het terugdringen van vervuiling bieden beleggingskansen in energieproductie en hernieuwbare energie-oplossingen zoals zonne- en windenergie, oplossingen aan verbruikszijde zoals elektrische voertuigen en automatisering in de industrie, en oplossingen voor energieopslag zoals lithium-ion-accu's en waterstoftechnologie.

Crops

Schoon Water

Er is tegenwoordig dringend nood aan investeringen in mondiale waterinfrastructuur. Dit biedt kansen om te beleggen in de reparatie en vervanging van infrastructuur in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden, en in de ontwikkeling van alternatieve oplossingen voor waterbesparing, -zuivering en -bevoorrading. Om de waterreserves te beschermen en in stand te houden, zijn doorheen de hele waardeketen oplossingen voor kwaliteitsbewaking en waterzuivering nodig. Bovendien is er dringend behoefte aan kwaliteitsanalysesystemen en zuiveringstechnologie om de waterkwaliteit te verbeteren en hergebruik van water mogelijk te maken.

Top Holdings

Op 31/08/2022

WASTE MANAGEMENT INC
3,79%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN
3,44%
ENPHASE ENERGY INC
3,43%
DEERE & CO
3,16%
ALBEMARLE CORP
3,12%
PLUG POWER INC
2,67%
ON SEMICONDUCTOR
2,54%
FIRST SOLAR INC
2,53%
CHART INDUSTRIES INC
2,52%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,50%

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!