AZ Allianz GI Smart Energy

  • Aandelenfonds voor de energiesector

Groene groei

De wereld van vandaag staat in het teken van aanhoudende bevolkingsgroei, digitalisering, de zoektocht naar rendement en – last but not least – de toenemende schaarste van de factor "milieu", met de klimaatverandering en de vernietiging van ecosystemen als prominentste voorbeelden. Wereldwijd worden er steeds daadkrachtiger stappen naar duurzame economische groei gezet, wat deze ontwikkelingen alleen maar versterkt. Groene groei betekent echter wat anders dan vroeger – en hij zal vol intelligente oplossingen zitten – van logistiek tot landbouw. Digitalisering en artificiële intelligentie zullen deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven. Lees meer over Groene Groei en de kansen die hij biedt.

Interview

Commentaar op de actuele situatie

Allianz Smart Energy sloot augustus 2022 af met een rendement van -4,4%, terwijl de MSCI AC World over dezelfde periode -2,3% noteerde. Het enthousiasme over de Inflation Reduction Act in de VS ebde weg en de aandacht verschoof naar de dreigende energietekorten...

Allianz Smart Energy sloot augustus 2022 af met een rendement van -4,4%, terwijl de MSCI AC World over dezelfde periode -2,3% noteerde. Het enthousiasme over de Inflation Reduction Act in de VS ebde weg en de aandacht verschoof naar de dreigende energietekorten in Europa. De meeste beleggers houden in hun basisscenario inmiddels rekening met een recessie. De positie die het meest afbreuk deed aan het rendement was SolarEdge, een fabrikant van omvormers voor zonnepanelen die het in juli heel goed had gedaan en in augustus stagneerde. Itron maakte teleurstellende resultaten bekend. De producent van slimme meters kan zijn goed gevulde orderboekje niet afwerken door problemen in de toeleveringsketen. Windmolenparkexploitant Orsted maakte teleurstellende resultaten bekend en ging achteruit toen bleek dat het de hooggespannen verwachtingen voor zijn offshoreactiviteiten niet kon waarmaken. Een positieve bijdrage was er van First Solar, dat flink hoger koerste toen meer details over de Inflation Reduction Act bekend raakten en bleek dat het aandeel steun zal blijven krijgen, aangezien de Amerikaanse overheid vastberaden lijkt de Amerikaanse zonnepanelensector op de een of andere manier te subsidiëren. Ook lithiumproducenten Albermarle en Allkem waren erg in trek doordat de referentieprijs voor lithiumcarbonaat hoger schoot, een bewijs dat de grondstof voor batterijen over solide fundamentele factoren beschikt.

Meer tonen Minder tonen

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van het fonds en en informatie over de beoogde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Impact doelen

Op 31/08/2022

Impact doelen niveau 2

Op 31/08/2022

Swipe to view more

Verdeling in beleggingsthema's en SDG's

Op 31/08/2022

Beleggingsthema's
Aandeel van het Fonds (in %)
Schone lucht / Energietransitie
100,00%
AZ Allianz GI Smart Energy

Verslag voor AZ Allianz GI Smart Energy

VERSLAG

AZ Allianz GI Smart Energy concentreert zich op het thema Schone Lucht / Energietransitie en belegt in bedrijven die de energietransitie mogelijk maken of er voordeel uit halen. Onder energietransitie wordt de verschuiving van fossiele brandstoffen naar een koolstofarme economie verstaan. De energietransitie is een traject om de wereldwijde energiesector tegen 2050 van fossiel naar koolstofneutraal te laten evolueren. Centraal daarin staat de noodzaak om de CO2-uitstoot van de energieproductie te verminderen om de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

Crops

Energieopwekking

De energiesector is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle broeikasgassen ter de wereld. Beleggen in energieopwekking met een lage broeikasgasvoetafdruk is dan ook van cruciaal belang om te helpen de opwarming van de aarde te beperken. Om de uitstoot te beperken, is een verschuiving naar hernieuwbare energie cruciaal. Er zijn heel wat beleggingskansen in hernieuwbare oplossingen, zoals de verschillende fasen in de productie van zonnepanelen (silicium, wafers, modules, enz.) of windturbinefabrikanten. Wij zien bovendien een veelbelovende transformatie bij de gevestigde nutsbedrijven, die flink investeren in groene stroomopwekking en hun oude, op fossiele brandstoffen gebaseerde productie afbouwen.

Crops

Energieopslag

Systemen om energie op te slaan, in accu's of systemen op basis van waterstof, vormen de technologische basis voor de energietransitie. Of energieopslag nu wordt gebruikt voor elektrische auto's of om elektriciteit te leveren wanneer hernieuwbare energiebronnen (tijdelijk) minder opleveren dan nodig is: wij zien enorme mogelijkheden voor verdere ontwikkeling – van technologische vooruitgang dankzij nieuwe chemische verbindingen tot schaalvoordelen wanneer de productievolumes toenemen.

Crops

Energieverbruik

Door de energietransitie zullen ook de wereldwijde consumptiepatronen veranderen. Daarbij zijn duurzaamheid en efficiëntie de sleutelwoorden – denk bijvoorbeeld aan gebouwen die zo ontworpen zijn dat ze zeer weinig energie verbruiken. In de industrie zullen ook energie-intensieve processen zoals de cement- of staalproductie in de toekomst koolstofarmer moeten worden en gebruik moeten maken van alternatieve brandstoffen, CO2-afvang of waterstof. De ingrijpendste verandering in ons dagelijkse leven zal echter de verschuiving zijn van auto's met verbrandingsmotor naar auto's op elektriciteit of waterstof. De energietransitie zal in vele sectoren fundamentele veranderingen teweegbrengen en biedt dan ook tal van beleggingskansen.

Top Holdings

Op 31/08/2022

VESTAS WIND SYSTEMS A/S
4,64%
EDP RENOVAVEIS SA
4,51%
SSE PLC
4,45%
ALBEMARLE CORP
4,33%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
3,98%
ON SEMICONDUCTOR
3,93%
NEXTERA ENERGY INC
3,89%
RENESAS ELECTRONICS CORP
3,38%
UMICORE
3,33%
SUNRUN INC
2,96%

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!