AZ Allianz GI Smart Energy

  • Aandelenfonds voor de energiesector

Groene groei

De wereld van vandaag staat in het teken van aanhoudende bevolkingsgroei, digitalisering, de zoektocht naar rendement en – last but not least – de toenemende schaarste van de factor "milieu", met de klimaatverandering en de vernietiging van ecosystemen als prominentste voorbeelden. Wereldwijd worden er steeds daadkrachtiger stappen naar duurzame economische groei gezet, wat deze ontwikkelingen alleen maar versterkt. Groene groei betekent echter wat anders dan vroeger – en hij zal vol intelligente oplossingen zitten – van logistiek tot landbouw. Digitalisering en artificiële intelligentie zullen deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven. Lees meer over Groene Groei en de kansen die hij biedt.

Interview

Commentaar op de actuele situatie

Allianz Smart Energy noteerde in december 2022 een rendement van -6,8%* (in EUR, vóór aftrek van kosten), terwijl de MSCI AC World-index -7,3% rendeerde. Twee zwaargewichten in de index, Apple en Tesla, staken er in dat opzicht bovenuit – dat het fonds...

Allianz Smart Energy noteerde in december 2022 een rendement van -6,8%* (in EUR, vóór aftrek van kosten), terwijl de MSCI AC World-index -7,3% rendeerde. Twee zwaargewichten in de index, Apple en Tesla, staken er in dat opzicht bovenuit – dat het fonds er niet in belegd was, was gunstig voor het relatieve rendement toen zij lager koersten. Van de aandelen die het fonds wel in portefeuille heeft, leverde windturbinebouwer Vestas opnieuw de grootste bijdrage dankzij een eind 2022 goed gevuld orderboekje. Op de tweede plaats staat koperproducent Antofagasta, die profiteerde van het verbeterde sentiment bij koper, een essentieel metaal voor de elektrificatie. Windmolengigant Orsted maakt de top 3 volledig dankzij koerswinst na nieuwsberichten over een vergunning voor een nieuw windmolenpark en joint ventures voor de productie van synthetische brandstoffen. Albemarle drukte het resultaat daarentegen het meest – het aandeel verzwakte doordat de lithiumprijs inzakte. ON Semiconductor viel terug door toenemende terughoudendheid tegenover de wereldwijde halfgeleidercyclus. Tot slot vermelden we nog batterijcelproducent Samsung SDI, die klappen kreeg door bezorgdheid over zwakke ramingen van de verkoopvolumes bij Tesla.

Meer tonen Minder tonen

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van het fonds en en informatie over de beoogde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
AZ Allianz GI Smart Energy

Verslag voor AZ Allianz GI Smart Energy

VERSLAG

AZ Allianz GI Smart Energy concentreert zich op het thema Schone Lucht / Energietransitie en belegt in bedrijven die de energietransitie mogelijk maken of er voordeel uit halen. Onder energietransitie wordt de verschuiving van fossiele brandstoffen naar een koolstofarme economie verstaan. De energietransitie is een traject om de wereldwijde energiesector tegen 2050 van fossiel naar koolstofneutraal te laten evolueren. Centraal daarin staat de noodzaak om de CO2-uitstoot van de energieproductie te verminderen om de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

Crops

Energieopwekking

De energiesector is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle broeikasgassen ter de wereld. Beleggen in energieopwekking met een lage broeikasgasvoetafdruk is dan ook van cruciaal belang om te helpen de opwarming van de aarde te beperken. Om de uitstoot te beperken, is een verschuiving naar hernieuwbare energie cruciaal. Er zijn heel wat beleggingskansen in hernieuwbare oplossingen, zoals de verschillende fasen in de productie van zonnepanelen (silicium, wafers, modules, enz.) of windturbinefabrikanten. Wij zien bovendien een veelbelovende transformatie bij de gevestigde nutsbedrijven, die flink investeren in groene stroomopwekking en hun oude, op fossiele brandstoffen gebaseerde productie afbouwen.

Crops

Energieopslag

Systemen om energie op te slaan, in accu's of systemen op basis van waterstof, vormen de technologische basis voor de energietransitie. Of energieopslag nu wordt gebruikt voor elektrische auto's of om elektriciteit te leveren wanneer hernieuwbare energiebronnen (tijdelijk) minder opleveren dan nodig is: wij zien enorme mogelijkheden voor verdere ontwikkeling – van technologische vooruitgang dankzij nieuwe chemische verbindingen tot schaalvoordelen wanneer de productievolumes toenemen.

Crops

Energieverbruik

Door de energietransitie zullen ook de wereldwijde consumptiepatronen veranderen. Daarbij zijn duurzaamheid en efficiëntie de sleutelwoorden – denk bijvoorbeeld aan gebouwen die zo ontworpen zijn dat ze zeer weinig energie verbruiken. In de industrie zullen ook energie-intensieve processen zoals de cement- of staalproductie in de toekomst koolstofarmer moeten worden en gebruik moeten maken van alternatieve brandstoffen, CO2-afvang of waterstof. De ingrijpendste verandering in ons dagelijkse leven zal echter de verschuiving zijn van auto's met verbrandingsmotor naar auto's op elektriciteit of waterstof. De energietransitie zal in vele sectoren fundamentele veranderingen teweegbrengen en biedt dan ook tal van beleggingskansen.

Top Holdings

Op 31/12/2022

SSE PLC
4,54%
EDP RENOVAVEIS SA
3,98%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
3,68%
NEXTERA ENERGY INC
3,65%
ANTOFAGASTA PLC
3,58%
ORSTED A/S
3,51%
ENEL SPA
3,33%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3,27%
RENESAS ELECTRONICS CORP
3,05%
UMICORE
2,88%

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!